Forslag fra stortingsrepresentant Jørgen Kosmo om utvidelse av adgangen til gjenopptakelse av straffesaker og opprettelse av en klagerett

Dokument nr. 8:11, innst. S. nr. 110 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørgen Kosmo Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.03.1990 Innst. S. nr. 110 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 20.03.1990