Verksemda i Norsk rikskringkasting

St.meld. nr. 26, innst. S. nr. 98 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1990 Innst. S. nr. 98 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1990