Statens Fiskarbanks virksomhet i regnskapsårene 1987 og 1988

St.meld. nr. 27, innst. S. nr. 121 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 27.03.1990 Innst. S. nr. 121 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 03.04.1990