Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Hellas til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 27. april 1988

St.prp. nr. 55, innst. S. nr. 94 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1990 Innst. S. nr. 94 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.03.1990