Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe og Jan Erik Fåne om å be Regjeringen endre forskrifter slik at rammebetingelsene for lotterier i regi av frivillige organisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner bedres

Dokument nr. 8:15, innst. S. nr. 138 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Erik Fåne, Vidar Kleppe Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. S. nr. 138 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 03.05.1990