Nordisk samarbeid

Meld. St. 5 (2014-2015), Innst. 126 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.12.2014 Innst. 126 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2015