Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 1987 og 1988

St.meld. nr. 28, innst. S. nr. 149 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 27.04.1990 Innst. S. nr. 149 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1990