Pensjonar frå statskassa

St.prp. nr. 67, innst. S. nr. 148 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.05.1990 Innst. S. nr. 148 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1990