Samtykke til ratifikasjon av en avtale mellom Norge og de andre nordiske land om opprettelse av Det nordiske miljøfinansieringsselskap

St.prp. nr. 82, innst. S. nr. 180 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 21.05.1990 Innst. S. nr. 180 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990