Lov om endringar i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet og lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Ot.prp. nr. 39, innst. O. nr. 39, besl. O. nr. 41 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 15.05.1990 Innst. O. nr. 39 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1990