Endringer av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 under Finans- og tolldepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1996 Innst. S. nr. 50 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1996