Vurdering av monopol eller konkurranse for tilbud av mobiltelefontjenester

St.meld. nr. 49, innst. S. nr. 262 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1990 Innst. S. nr. 262 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990