Trygdeoppgjøret 1990

St.prp. nr. 105, innst. S. nr. 239 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.06.1990 Innst. S. nr. 239 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1990