Statens dykkerskole. Flytting til nye lokaler i Skålevik i Bergen kommune. Nærmere vilkår for avhendelse av anlegget til det tidligere Statens treningssenter for skipsmanøvrering

St.prp. nr. 59, innst. S. nr. 147 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 26.04.1990 Innst. S. nr. 147 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.05.1990