Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sætre, Jan Erik Fåne og Kjellbjørg Lunde om å be Regjeringen fremme en melding om pressestøtte

Dokument nr. 8:47, innst. S. nr. 241 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Erik Fåne, Kjellbjørg Lunde, Magnar Sætre Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1990 Innst. S. nr. 241 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1990