Del 41 av NATOs fellesfinansierte infrastrukturprogram

St.prp. nr. 88, innst. S. nr. 170 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1990 Innst. S. nr. 170 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1990