Lov om endringer i rettergangslovgivningen

Ot.prp. nr. 50, innst. O. nr. 62, besl. O. nr. 63 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. O. nr. 62 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1990