Kommuneøkonomien 1991 og endringer i bevilgningene til kommunene og fylkeskommunene i 1990 m.v.

St.prp. nr. 100, innst. S. nr. 249 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1990 Innst. S. nr. 249 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990