Budsjettmessige endringer i forbindelse med frikommuneforsøket i Aust-Agder og Nordland fylkeskommuner vedr. samordning av arbeidsmarkedsopplæring og nærings- og distriktspolitiske virkemidler

St.prp. nr. 108, innst. S. nr. 199 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. S. nr. 199 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990