Reindriftsavtalen 1990-91, 1. avtaleår, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1990

St.prp. nr. 83, innst. S. nr. 198 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. S. nr. 198 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1990