Lov om endring i midlertidig lov av 21. juni 1985 nr. 85 om forsøk med særlige administrasjonsordninger i kommunene ( Kommuneråd) ( Byråd)

jf. Ot.prp. nr. 91, innst. O. nr. 111 for 1984-85, 11. juni 1985

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen (Ot.prp. nr. 66, innst. O. nr. 63, besl. O. nr. 71 for 1989-90) Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. O. nr. 63 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1990