Direktoratet for statens skogers virksomhet i året 1988. Utflytting av hovedkontoret

St.meld. nr. 45, innst. S. nr. 205 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. S. nr. 205 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1990