Representantforslag om lov om endring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Midlertidig bestemmelse om bruk av snøscooter i tidligere forsøkskommuner

Dokument 8:69 L (2014-2015), Lovvedtak 44 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Jan-Henrik Fredriksen, Kenneth Svendsen, Margunn Ebbesen, Odd Henriksen, Oskar J. Grimstad, Regina Alexandrova Forslag fra (FrP), (H)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt