Forslag fra stortingsrepresentantene Aud-Inger Aure, Svein Alsaker og John S. Tveit om endring av vegtrafikklovens § 22 om alkoholpåvirkning av motorvognførere ( promillegrense på 0,0)

Dokument nr. 8:31, innst. O. nr. 70 for 1989-90 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Aud-Inger Aure, John S. Tveit, Svein Alsaker Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. O. nr. 70 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1990