Forslag fra stortingsrepresentantene Per Aunet og Inger Dag Steen om dyrevern

Dokument nr. 8:34, innst. S. nr. 140 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger Dag, Per Aunet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. S. nr. 140 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.04.1990