Forslag fra stortingsrepresentantene Per Aunet og Inger Dag Steen om endring i enkelte paragrafer i dyrevernloven

Dokument nr. 8:35, innst. O. nr. 30, besl. O. nr. 34 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Inger Dag, Per Aunet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. O. nr. 30 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Odelstinget: 27.04.1990

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.1990