Forslag fra stortingsrepresentant Wenche Lyngholm om ressursproblemene ved universitetene

Dokument nr. 8:36, innst. S. nr. 221 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Wenche Lyngholm Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1990 Innst. S. nr. 221 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1990