Forslag fra stortingsrepresentant Pål Atle Skjervengen om en liberalisering av forskrifter om faglig utdanning av 10. juli 1986, slik at den monopolstillingen heismontørene har fått, oppheves

Dokument nr. 8:37, innst. S. nr. 165 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Pål Atle Skjervengen Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 10.05.1990 Innst. S. nr. 165 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1990