Årsmelding for Datatilsynet 1989

St.meld. nr. 37, innst. S. nr. 265 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1990 Innst. S. nr. 265 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 25.09.1990