Ymse saker som gjeld Sivil luftfart, Vegformål, Jernbaneformål, Post og Telekommunikasjonar

St.prp. nr. 89, innst. S. nr. 203 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. S. nr. 203 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1990