Forslag fra stortingsrepresentantene Tora Aasland Houg og Børre Rønningen om å be Regjeringen om å legge fram grunnlag for en bred industripolitisk debatt

Dokument nr. 8:39, innst. S. nr. 209 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Tora Aasland Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. S. nr. 209 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1990