Lærlingsituasjonen

St.meld. nr. 22 (1996-97), Innst. S. nr. 174 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.04.1997 Innst. S. nr. 174 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1997