Beretning for 1989 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 136 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. S. nr. 136 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1990