Representantforslag om å sikre at ny E18 planlegges i tråd med klimaforliket og om opprettelsen av miljøfelt

Dokument 8:107 S (2014-2015), Innst. 363 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Vegar Solhjell, Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 363 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra SV har Stortinget drøftet problemstilinger vedrørende planleggingen av E18 i Vestkorridoren og om denne er tråd med klimaforliket , og bl.a. forslag om opprettelse av miljøfelt i den forbindelse. Representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2015