Godkjenning av fullmakta for ytterlegare ein vararepresentant for Nord-Trøndelag fylke

Innst. S. nr. 161 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.05.1990 Innst. S. nr. 161 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1990