Forslag fra stortingsrepresentant Jens Marcussen om enkelte endringer innen organiseringen av Skipskontrollen

Dokument nr. 8:40, innst. S. nr. 237 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jens Marcussen Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. S. nr. 237 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1990