Fastlandssamband til Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag

St.prp. nr. 97, innst. S. nr. 246 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1990 Innst. S. nr. 246 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1990