Den 76. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1989

St.prp. nr. 102 (1989-90), Innst. S. nr. 197 (1989-90)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. S. nr. 197 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990