Privatisering av Norsk Jern Holding-konsernet

St.prp. nr. 103, innst. S. nr. 247 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 11.06.1990 Innst. S. nr. 247 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1990