Intensivert sikkerhetskontroll med skip

St.prp. nr. 110, innst. S. nr. 236 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. S. nr. 236 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1990