Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak)

Prop. 131 L (2014-2015), Innst. 359 L (2014-2015), Lovvedtak 109 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2015 Innst. 359 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 131 L (2014-2015). Endringene gjelder sentral godkjenning av foretak. Endringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015