Endringar i statsbudsjettet for 1990 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 2755 Helsetenesta i kommunane

St.prp. nr. 115, innst. S. nr. 260 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1990 Innst. S. nr. 260 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990