Regulering av lønningene til Høyesteretts medlemmer m.v.

Innst. S. nr. 254 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.1990 Innst. S. nr. 254 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1990