Regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1997-98

St.prp. nr. 59 (1996-97), Innst. S. nr. 260 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1997 Innst. S. nr. 260 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1997