ILO-konvensjoner som Norge tidligere ikke har ratifisert

St.prp. nr. 46 for 1987-88, innst. S. nr. 85 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 19.01.1989 Innst. S. nr. 85 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.02.1989