Lov om avgift på omsetning av billedkunst. Endringer i lov av 4. november 1948 nr. 1 om avgift på offentlig omsetning av bildende kunst

Ot.prp. nr. 2, innst. O. nr. 34, besl. O. nr. 49 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.02.1989 Innst. O. nr. 34 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1989

   Behandlet i Odelstinget: 07.03.1989

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.1989