Årsmelding for 1987 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Dokument nr. 4 for 1987-88, innst. S. nr. 9 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.10.1988 Innst. S. nr. 9 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1988