Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 1984-86 m.v.

St.meld. nr. 8, innst. S. nr. 108 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1989 Innst. S. nr. 108 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1989