Veterinærtjenesten på distrikts- og fylkesnivå

St.meld. nr. 9, innst. S. nr. 190 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 12.05.1989 Innst. S. nr. 190 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1989