Direktoratet for statens skogers virksomhet i året 1986, vurdering av utflytting av hovedkontoret m.v.

St.meld. nr. 63 for 1987-88, innst. S. nr. 149 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 12.04.1989 Innst. S. nr. 149 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 25.04.1989